POLSKIE TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE

Strona główna | O nas | Statut | Zarząd i Odziały | Deklaracja członkowska | Fragmenta Agronomica 

Prezydium Zarządu 

Prezes - prof. dr hab. Franciszek Borówczak

 v-ce Prezes - prof. dr hab. Danuta Parylak 

 v-ce Prezes - prof. dr hab. Jan Rozbicki 

Sekretarz - prof. Andrzej Blecharczyk 

Skarbnik - dr Katarzyna Rembarz 

Członkowie Zarządu 

dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann, prof. nadzw. UTP 

prof. dr hab. Barbara Kołodziej 

prof. dr hab. Danuta Parylak 

prof. dr hab. Czesława Trąba 

dr hab. Bogdan Kulig 

prof. dr hab. Stanisław Benedycki 

prof. dr hab. Stefan Szczukowski 

prof. dr hab. Zenon Woźnica 

doc. dr hab. Jerzy Księżak 

prof. dr hab. Józef Starczewski 

dr inż. Jacek Wereszczaka 

dr hab. Zdzisław Wyszyński, prof. SGGW

Skład komisji rewizyjnej 

prof. dr hab. Antoni Bobik - przewodniczący 

prof. Jadwiga Andrzejewska - v-ce przewodniczący 

dr Ryszard Jaworski - członek


Oddziały:
Bydgoszcz
Przewodniczący: dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann, prof. nadzw. UTP
Kraków  
Przewodniczący: dr hab. Bogdan Kulig
Lublin
Przewodniczący: prof. dr hab. Barbara Kołodziej
Łomża
Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Benedycki
Olsztyn
Przewodniczący: prof. dr hab. Stefan Szczukowski
Poznań
Przewodniczący: prof. dr hab. Zenon Woźnica
Puławy
Przewodniczący: doc. dr hab. Jerzy Księżak
Rzeszów
Przewodniczący: prof. dr hab. Czesława Trąba
Siedlce
Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Starczewski
Szczecin
Przewodniczący: dr inż. Jacek Wereszczaka
Warszawa
Przewodniczący: dr hab. Zdzisław Wyszyński, prof. SGGW            http://www.agrobiol.sggw.waw.pl/pta/
Wrocław
Przewodniczący: prof. dr hab. Danuta Parylak          http://www.ar.wroc.pl/ogolnauprawa/ptna.html

Elektroniczna wersja KTO JEST KIM W POLSKIEJ AGRONOMII (wyd. PTNA Wrocław, 2000)

(C) 2004 All rights reserved