POLSKIE TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE

Strona główna | O nas | Statut | Zarząd i Oddziały | Deklaracja członkowska | Fragmenta Agronomica

   

   

  Fragmenta Agronomica
   
 • Komitet Redakcyjny
  Mariusz Fotyma (Redaktor Naczelny), 
  Janusz Jankowiak, Janusz Nowicki, Lesław Zimny, Kazimierz Kęsik (Sekretarz Red.)
 • Adres Redakcji: Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG;
  24-100 Puławy, Czartoryskich 8
 • tel. +81 886 3421 w 258
  e-mail: fot@iung.pulawy.pl
   

   

  FRAGMENTA AGRONOMICA – WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 
  FRAGMENTA AGRONOMICA - Typowy układ pracy - przykład 
  BIBLIOTHECA FRAGMENTA AGRONOMICA – WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

   

   

  Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych

FRAGMENTA AGRONOMICA 2006 (29) Nr 3 (91)

FRAGMENTA AGRONOMICA 2006 (28) Nr 2 (90) 

FRAGMENTA AGRONOMICA 2006 (27) Nr 1 (89) 

FRAGMENTA AGRONOMICA 2005 (26) Nr 4 (88) 

FRAGMENTA AGRONOMICA 2005 (25) Nr 3 (87) 

FRAGMENTA AGRONOMICA 2005 (24) Nr 2 (86) 

FRAGMENTA AGRONOMICA 2005 (23) Nr 1 (85)

FRAGMENTA AGRONOMICA 2004 (22) Nr 4 (84)

FRAGMENTA AGRONOMICA 2004(21) Nr 3 (83)

FRAGMENTA AGRONOMICA 2004(20) Nr 2(82)


FRAGMENTA AGRONOMICA 2006 (29) Nr 3 (91) 

I. Agrotechnika roślin zbożowych i kukurydzy

 1. Brzozowska I., Brzozowski J., Witkowski B. - Ekonomiczna ocena różnych sposobów odchwaszczania oraz nawożenia azotem pszenicy ozimej

 2. Chrzanowska-Drożdź B., Karczmarek K. - Wpływ ilości wysiewu na architekturę łanu i plonowanie dwóch odmian pszenicy jarej 

 3. Dubas A., Szulc P. Przyrodnicze efekty stosowania przez kilka lat siewy bezpośredniego kukurydzy uprawianej w monokulturze

 4. Jastrzębska M., Kostrzewska M., Wanic M., Nowicki J. – Uprawa mieszanek zbożowych w województwie podlaskim

 5. Klima K., Szarek K. – Plonowanie i konkurencyjność komponentów mieszanek zbożowych z udziałem jęczmienia jarego

 6. Piekarczyk M. – Możliwość redukcji dawki herbicydu Chisel 75 WG przy różnej uprawie pożniwnej pod jęczmień jary

 7. Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Dąbrowska T., Lepiarczyk A., Stokłosa A. - Efekt mulczowania w porównaniu do chemicznego ograniczania zachwaszczenia w kukurydzy

 8. Szmigiel A., Kołodziejczyk M., Oleksy A. – Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na plon ziarna kukurydzy

II. Agrotechnika rooelin strączkowych i ich mieszanek ze zbożami

 1. Księżak J. - Ocena plonowania mieszanki grochu z pszenicą jarą w zależności od poziomu nawożenia azotem

 2. Prusiński J., Kotecki A. - Współczesne problemy produkcji roślin motylkowych

 3. Rychcik B. – Reakcja formy jadalnej i pastewnej grochu na uprawę w narastającej monokulturze

 4. Zawieja J., Wojciechowski W. – Wzrost i plonowanie zbóż jarych w warunkach uprawy z soczewicą jadalną i lędźwianem siewnym

III. Agrotechnika roślin okopowych i warzyw w uprawie polowej

 1. Jaskulska I., Jaskulski D. - Warzywa jako element polowej produkcji roślinnej w województwie kujawsko-pomorskim

 2. Klikocka H., Haneklaus S., Schnug E. – Wpływ zróżnicowanej uprawy roli i nawożenia organicznego ziemniaków na plon bulw oraz zawartość azotu ogólnego w glebie 

 3. Prośba-Białczyk U., Regiec P. – Wpływ dolistnego nawożenia mikroelementami i azotem na plonowanie i wartość technologiczną buraka cukrowego

 4. Stępień A., Nasalski Z. – Energetyczna efektywność różnych sposobów nawożenia buraka cukrowego

 5. Zarzecka K., Wyszyński Z. - Znaczenie roślin okopowych w produkcji rolnej i przetwórstwie

IV. Agrotechnika roślin pastewnych i pratotechnika

 1. Gaweł E. – Wpływ wypasu krótko- i długotrwałego na plonowanie i wykorzystanie pastwiska z mieszanek lucerny odmiany Maxi Graze z kupkówką pospolitą i esparcetą

 2. Grabowski K., Grzegorczyk S., Kwietniewski H., Głowacka A. - Dobór gatunków i odmian traw gazonowych do mieszanek na trawniki ozdobne

 3. Harasim J. - Plonowanie i wartość paszowa mieszanek koniczyny białej z trawami na różnych glebach bez nawożenia azotem

 4. Kwiecińska-Poppe E. – Plenność wybranych gatunków chwastów łąkowych

 5. Szczepanek M., Skinder Z. – Wpływ sposobu, terminu siewu oraz rozstawy rzędów na plon i wartość pastewną odrostu jesiennego oraz słomy życicy trwałej (Lolium perenne L.) na plantacji nasiennej

V. Uprawa i użytkowanie roślin na cele energetyczne

 1. Borkowska H. – Kiełkowanie nasion oraz polowa zdolność wschodów ślazowca pensylwańskiego w zależności od zastosowanej zaprawy nasiennej

 2. Stolarski M., Wróblewska H., Szczukowski S., Tworkowski J., Cichy W. – Charakterystyka biomasy wierzby i ślazowca pensylwiańskiego jako potencjalnego surowca przemysłowego

 3. Sulima P., Przyborowski J. A., Stolarski M. – Ocena przydatności wybranych gatunków wierzby do celów energetycznych

 4. Szczukowski S., Kościk B., Kowalczyk-Juśko A., Tworowski J. - Uprawa i wykorzystanie roślin alternatywnych na cele energetyczne

 5. Wróblewska H., Stolarski M., Czajka M. – Wzrost i rozwój roślin wierzby Salix Purpurea L. uprawianej na kompostach sporządzonych z odpadów drzewnych

VI. Różne

 1. Jankowiak J., Sadowski A., Jaworski R. - Charakterystyka gmin z wyznaczonymi obszarami szczególnie narażonymi na emisje azotu w Wielkopolsce

 2. Sieminiak D. Glon eukariotyczny Deasonia prolifera (Deason 1971) ETTL et Konarek 1982 - pierwsze w Polsce stanowisko w uprawie rolnej


FRAGMENTA AGRONOMICA 2006 (28) Nr 2 (90) 

 SPIS TREŚCI  

I. Zagospodarowanie przestrzeni rolniczej
1. Nowicki J., Marks M. – Gospodarowanie ziemią we współczesnej Europie 
2. Klima K., Mierzwa W. – Optymalizacja rozmieszczenia użytków rolnych w małej zlewni karpackiej 
3. Rudnicki F., Szczepański Z. – Porównanie rolnictwa na obszarze Tucholskiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz w ich otulinie
4. Jankowiak J., Bieńkowski J., Sadowski A. – Struktura obszarowa gospodarstw w Polsce oraz jej wpływ na produkcję rolną i środowisko 
5. Kostrzewska M.K., Jastrzębska M., Wanic M., Nowicki J. – Ocena warunków przyrodniczych i zagospodarowania ziemi w województwie podlaskim za pomocą różnych metod klasyfikacji 

II. Systemy gospodarowania
1. Granstedt A., Tyburski J. – Współczesne europejskie systemy rolnicze 
2. Harasim A. – Kryteria i dobór wskaźników do waloryzacji płodozmianów.
3. Kurowski T.P., Majchrzak B., Waleryś Z. – Zdrowotność grochu siewnego uprawianego w wieloletniej monokulturze i w płodozmianie 
4. Kurowski T.P., Waleryoe Z., Majchrzak B. – Stan sanitarny bobiku uprawianego w płodozmianie i wieloletniej monokulturze 
5. Zawieja J. – Zasób nasion chwastów w glebie odłogowanej przez różny okres czasu
6. Parylak D., Sebzda J., Wacławowicz R. – Siedliskowe i produkcyjne skutki wieloletniej uprawy owsa w uproszczonych płodozmianach na glebie lekkiej
7. Wanic M., Majchrzak B., Waleryś Z. –Wsiewka międzyplonowa a plonowanie i choroby podstawy źdźbła jęczmienia jarego w wybranych stanowiskach
8. Kaszkowiak E. – Wpływ warunków pogodowych na kształtowanie wybranych cech pszenicy ozimej i żyta uprawianych w płodozmianach i monokulturze przy zastosowaniu wielozmiennej analizy profilów 
9. Zając T., Szafrański W., Gierdziewicz M., Pieniek J. – Plonowanie pszenżyta ozimego uprawianego po różnych przedplonach 

III Nawożenie i właściwości chemiczne gleb
1. Fotyma M. – OErodowiskowe i produkcyjne skutki stosowania nawozów w rolnictwie
2. Wacławowicz R., Parylak D., Wojciechowski W. – Kształtowanie wybranych właściwości gleby w trzecim roku po zastosowaniu nawożenia organicznego 
3. Bieńkowski J., Jankowiak J. – Zawartość węgla organicznego w glebie i jego zmiany pod wpływem różnych systemów produkcji
 
IV. Uprawa roli
1. Dzienia S., Zimny L., Weber R. – Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu 
2. Orzech K., Baczyński G., Makowski P. –Wpływ uproszczeń uprawy roli na zachwaszczenie potencjalne gleby średniej 
3. Lepiarczyk A., Kulig B., Stępnik K. – Wpływ uproszczeń uprawy roli na plonowanie oraz kształtowanie wskaźnika powierzchni liści jęczmienia jarego i bobiku
4. Małecka I. – Produktywność roślin w płodozmianie w zależności od systemów uprawy roli 
5. Blecharczyk A., OEpitalniak J., Małecka I. – Wpływ doboru przedplonów oraz systemów uprawy roli i nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej 
6. Czarnocki Sz., Starczewski J., Turska E. – Ocena wybranych technologii uprawy pszenżyta jarego 
7. Kraska P., Pałys E. – Plonowanie jęczmienia jarego uprawianego w warunkach zróżnicowanych poziomów agrotechniki 


FRAGMENTA AGRONOMICA 2006 (27) Nr 1 (89) 

 SPIS TREŚCI  

 1. Baraniak B., Gawlik-Dziki U., Lin R. - Właściwości przeciwutleniające ekstraktów z gryki odm. Tartary

 2. Ciupak A., Gładyszewska B., Pietruszewski S. - Stymulacja laserowa i temperatura w procesie kiełkowania  nasion gryki odmiany Kora

 3. Czapla J., Benedycka Z., Nogalska A., Wenta K. – Skuteczność działania regulatorów wzrostu w uprawie gryki

 4. Dietrych-Szóstak D., Suchecki S. - Zawartość flawonoidów i niektórych składników mineralnych w nasionach polskich odmian gryki

 5. Hęś M., Korczak J., Górecka D., Szymandera-Buszka K. - Przeciwutleniające właściwości ekstraktów z kaszy gryczanej

 6. Jendrzejczak E. – Ocena możliwości modyfikacji długości pędu głównego gryki pod wpływem retardantów wzrostu

 7. Klepacka J., Fornal Ł.  - Związki biologicznie aktywne gryki i ich funkcje prozdrowotne

 8. Kordan B., Ciepielewska D., Fornal Ł. - Wpływ dodatku okrywy nasiennej gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) na rozwój szkodników magazynowych.  II. Kapturnik zbożowiec (Rhizopertha dominica F.)

 9. Kozikowski A., Benedycka Z., Czapla J. – Wpływ regulatorów wzrostu na gospodarkę fosforową gryki w warunkach doglebowego i dolistnego nawożenia azotem

 10. Kwiatkowski J. – Ocena jakościowa orzeszków gryki

 11. Liszewski M. - Próba oceny stanu odżywienia azotem gryki na podstawie pomiaru zawartości chlorofilu metodą optyczną SPAD

 12. Nietupski M., Ciepielewska D., Fornal Ł. - Wpływ dodatku okrywy nasiennej gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) na rozwój szkodników magazynowych. I. Wołek zbożowy (Sitophilus granarius L.)

 13. Nogalska A., Czapla J. – Wpływ regulatorów wzrostu i ich mieszanek z siarczanem magnezu na gospodarkę fosforem gryki.

 14. Podleśna A. - Żywienie mineralne a stan zaopatrzenia gryki w składniki pokarmowe

 15. Podolska G. - Plonowanie gryki w zależności od rodzaju pielęgnacji

 16. Sapieha-Waszkiewicz A., Wolińska J., Woliński J. - Występowanie grzybów owadobójczych w glebie z upraw gryki

 17. Stolarski M., Kwiatkowski J. - Przydatność łuski gryczanej jako surowca energetycznego w kaszarni

 18. Suchecki S. – Gromadzenie i ocena kolekcji gryki

 19. Szymandera – Buszka K., Hęś M., Górecka D., Waszkowiak K., Jaśkiewicz A. - Wpływ sposobu gotowania na zawartość tiaminy oraz jodu w kaszy gryczanej

 20. Wachowska U., Kwiatkowski J. - Mikroorganizmy zasiedlające orzeszki w różnych wariantach zbioru gryki

 21. Wolińska J., Woliński J., Wyrzykowska M. - Green Corolla – nowa forma gryki


FRAGMENTA AGRONOMICA 2005 (26) Nr 4 (88) 

 SPIS TREŚCI  

 1. Barczak B., Nowak K., Kozera W., Majcherczak E. – Wpływ dokarmiania dolistnego mikroelementami na wielkość plonu ziarna jęczmienia jarego

 2. Fotyma E., Fotyma M., Igras J. – Stężenie azotanów w wodzie glebowej jako wskaźnik stanu środowiska

 3. Klikocka H.– Wpływ nawożenia siarką na wielkość.... plonu i stopień porażenia bulw ziemniaka przez Streptomyces Scabies i Rhizoctonia Solani

 4. Klikocka H.– Prognoza potencjalnych niedoborów siarki w glebach uprawnych Zamojszczyzny - przydatność modelu MOPS

 5. Kozak M., Mądry W. –  Pierwotne cechy rozwojowe w analizie składowych plonu. Część I. Opis metody

 6. Samborski S., Kozak M., Mądry W., Rozbicki J.–  Pierwotne cechy rozwojowe w analizie składowych plonu. Część II.  Zastosowanie dla plonu ziarna pszenżyta ozimego

 7. Skrajna T., Skrzyczyńska J. – Zbiorowiska polne Wysoczyzny Kałuszyńskiej. Część II.  Zbiorowiska i zespoły ściernisk

 8. Staniak M. – Wstępne badania nad plonowaniem i składem chemicznym Festulolium Brauni (Richt).Camus odmiany Felopa w zależności od częstotliwości koszenia

 9. Affek-Starczewska A., Skrzyczyńska J. –  Liczby TWRNG Ellenberga w grupach roślin uprawnych Wysoczyzny Kałuszyńskiej

 10. Z życia PTA i ESA


FRAGMENTA AGRONOMICA 2005 (25) Nr 3 (87) 

Zeszyt Specjalny

Poświęcony pamięci Profesora Bolesława Świętochowskiego

Spis treści


FRAGMENTA AGRONOMICA 2005 (24) Nr 2 (86) 

 SPIS TREŚCI

 1. Adamiak J., Adamiak E., Balicki T. Wpływ wieloletniej monokultury na występowanie chorób podstawy źdźbła w czterech zbożach

 2. Biskupski A., Włodek S., Pabin J. Wpływ stosowania różnych technik uprawy roli na plonowanie, wskaźnik powierzchni liści (LAI) i średni kąt ustawienia liści (MTA) żyta uprawianego w monokulturze na glebie lekkiej

 3. Blecharczyk A., Małecka I., Pudełko J. Reakcja roślin na monokulturę w wieloletnim doświadczeniu w Brodach

 4. Blecharczyk A., Piechota T., Małecka I. Zmiany chemicznych właściwości gleby w wyniku wieloletniego oddziaływania systemów następstwa roślin i nawożenia

 5. Deryło S., Tracz J. Oddziaływanie płodozmianów i monokultury zbożowej na plonowanie żyta ozimego w warunkach zróżnicowanej agrotechniki

 6. Frant M., Bujak K. – Wpływ uproszczeń w uprawie roli i poziomu nawożenia mineralnego na plonowanie pszenicy ozimej

 7. Gawrońska-Kulesza A., Lenart S., Suwara I. – Wpływ zmianowania i nawożenia na zachwaszczenie łanu i gleby

 8. Hruszka M., Bogucka B. – Wpływ uprawy bobiku (Vicia faba L. ssp. minor Harz.) w krótkich cyklach następstwa po sobie na jego wartość paszową

 9. Jaskulski D., Jaskulska I.Aktualne możliwości zmianowania roślin w regionie kujawsko-pomorskim

 10. Jędruszczak M., Wesołowski M., Bujak K. – Funkcja płodozmianu jako regulatora zachwaszczenia łanów roślin uprawnych

 11. Kostrzewska M. K., Wanic M. Zbiorowiska chwastów jęczmienia jarego w zależności od jego miejsca w płodozmianie

 12. Lepiarczyk A., Kulig B., Stępnik K. – Wpływ uproszczonej uprawy roli i przedplonu na plonowanie oraz kształtowanie LAI wybranych odmian pszenicy ozimej w płodozmianie zbożowym

 13. Majchrowski P., Kordas L., Parylak D. Wpływ zróżnicowanej uprawy roli i poziomu nawożenia mineralnego na produkcyjność żyta ozimego uprawianego w wieloletniej monokulturze

 14. Małecka I., Blecharczyk A., Piechota T., Sawinska Z. Wpływ nawożenia na plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w okresowej monokulturze

 15. Marks M., Nowicki J., Nowicki M., Orzech K. Plonowanie roślin w 4-polowym zmianowaniu po zagospodarowaniu odłogu

 16. Orzech K., Nowicki J., Buczyński G., Marks M. – Zróżnicowana uprawa roli a zachwaszczenie łanów roślin na glebie średniej

 17. Pabin J., Włodek S., Biskupski A. Wpływ uproszczeń w zmianowaniu i w uprawie roli na plon ziarna kukurydzy

 18. Parylak D., Sebzda J., Wacławowicz R. Przyrodniczo-ekonomiczna ocena płodozmianów specjalistycznych z różnym udziałem owsa 

 19. Piechota T. Wpływ wieloletniego oddziaływania systemów następstwa roślin i nawożenia na fizyczne właściwości gleby

 20. Puła J., Łabza T. Produktywność członu zmianowania ziemniak – jęczmień jary w zależności od nawożenia

 21. Rudnicki F. Przedplony zbóż a ich plonowanie w warunkach produkcyjnych

 22. Rudnicki F., Kotwica K., Sawińska E. – Wpływ jakości gleby i przedplonu na plonowanie rzepaku ozimego

 23. Rychcik B. Wpływ następstwa roślin i herbicydu na zachwaszczenie grochu siewnego

 24. Sawinska Z. – Dynamika rozwoju chorób podstawy źdźbła i korzeni pszenicy ozimej w zależności od systemów następstwa roślin i nawożenia

 25. Stępień A., Adamiak J. Wpływ różnych sposobów nawożenia na produkcyjność płodozmianu

 26. Ścigalska B., Puła J. Wierność plonowania nowych odmian pszenżyta jarego uprawianego w monokulturze

 27. Trojanowska M., Turska E., Czarnocki S.Plonowanie ziemniaka w zależności od jego usytuowania w zmianowaniu

 28. Tyburski J. Struktura zasiewów w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych w Polsce

 29. Wanic M., Jastrzębska M., Nowicki J. Wsiewki międzyplonowe a zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w różnych stanowiskach

 30. Weber R., Hryńczuk B. Choroby podstawy źdźbła owsa i pszenżyta ozimego w zależności od sposobu uprawy wieloletniego odłogu

 31. Wesołowski M., Kwiatkowski C., Stępień A. Plonowanie zasiewów czystych i mieszanych odmian jęczmienia jarego uprawianych w płodozmianie i monokulturze

 32. Włodek S., Gierczyk T., Biskupski A. – Efekty uproszczenia uprawy roli w monokulturze kukurydzy

 33. Wojciechowski W., Parylak D. Produkcyjno-ekonomiczna ocena uproszczonych płodozmianów z udziałem ziemniaka

 34. Wojciechowski W., Zawieja J. Zmiany w zachwaszczeniu pól w zależności od sposobu ich użytkowania

 35. Wojciechowski W., Zawieja J., Wacławowicz R. Kształtowanie się zapasu diaspor chwastów w glebie w zależności od udziału ziemniaka w płodozmianie

 36. Zimny L., Kuc P. Zasobność gleby nawożonej różnymi nawozami organicznymi na tle wzrastających dawek azotu mineralnego w uprawie buraka cukrowego w drugiej rotacji płodozmianu


FRAGMENTA AGRONOMICA 2005 (23) Nr 1 (85)

SPIS TREŚCI

 I. NAUKOWA I APLIKACYJNA ROLA DŁUGOTRWAŁYCH DOŚWIADCZEŃ NAWOZOWYCH

 1.  Andrzej Blecharczyk, Irena Małecka - Wpływ nawożenia i systemu następstwa na stabilność plonowania jęczmienia jarego w doświadczeniu wieloletnim od 1957 roku.

 2. Pavel Čermák, Tomáš Chrbolka, Kamil Cigánek, Vladimír Klement, Michaela Smatanová - Field and pot experiments provided by CISTA in the Czech Republic.

 3. Kamil Cigánek, Karel Trávník - Results of long-term nutrition trials with increasing intensity of nitrogen nutrition.

 4. Kazimierz Felczyński - Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego i mineralnego na plonowanie fasoli szparagowej i kukurydzy cukrowej oraz zawartości NPK w glebie.

 5. Ewa Fotyma - Doświadczenia wieloletnie z nawożeniem azotem o modyfikowanym schemacie.

 6. Julitta Gajewska, Karolina Olejnik, Małgorzata Parzydeł, Marzena Rastawicka, Wiesław Szulc - Wpływ różnych systemów nawozowych na mikroflorę glebową ze szczególnym uwzględnieniem tlenowych bakterii siarkowych.

 7. Stanisław Gosek - Efektywność zrównoważonego nawożenia w wieloletnim doświadczeniu polowym w Grabowie w latach 1997 – 1999 i 2000 – 2004.

 8. Jolanta Janowiak, Ewa Spychaj - Fabisiak, Barbara Murawska - Kształtowanie odczynu gleby i zawartości przyswajalnych form fosforu w warunkach doświadczenia wieloletniego.

 9. Iwona Jaskulska - Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na plonowanie roślin i efektywność energetyczną stosowanych nawozów w zmianowaniu.

 10. Imre Kádár - Tasks and methodology of long-term field experiments

 11. Dorota Kalembasa, Cezary Tkaczuk, Kazimierz Felczyński - Wpływ wieloletniego stosowania obornika i nawożenia mineralnego na zawartość wybranych makroelementów w glebie.

 12. Vladimír Klement, Michaela Smatanová, Tomáš Chrbolka, Karel Trávník - 30 years of long term field trials in The Czech Republic.

 13. Michał Kopeć, Marta Przetaczek - Zmiany zawartości wapnia w runi łąki górskiej w długotrwałym doświadczeniu nawozowym (Czarny Potok).

 14. Jan Koper, Joanna Lemanowicz - Zmiany zawartości fosforu oraz aktywności fosfatazy w glebie w zależności od doboru roślin w zmianowaniu.

 15. Sławomir Krzebietke, Stanisław Sienkiewicz, Teresa Wojnowska, Jadwiga Wierzbowska - Produktywność roślin i pobranie makroskładników w czwartej rotacji wieloletniego doświadczenia polowego.

 16. Stanisław Lenart, Stanisław Mercik, Jan Łabętowicz, Teofil Mazur, Stanisław Urbanowski - Zmiany właściwości fizycznych gleby pod wpływem różnych systemów nawożenia w pięciu wieloletnich doświadczeniach polowych.

 17. Wiesław Mądry, Jan Łabętowicz, Dariusz Gozdowski - Naukowa i aplikacyjna rola długotrwałych doświadczeń polowych.

 18. Stanisław Mercik, Wojciech Stępień - The most important soil properties and yields of plants in 80 years of static fertilizing experiments in Skierniewice.

 19. Barbara Murawska, Ewa Spychaj - Fabisiak, Jolanta Janowiak - Ocena wpływu wieloletniego nawożenia mineralnego na właściwości sorpcyjne gleby lekkiej dla różnych zmianowań.

 20. Alicja Pecio, Agnieszka Rutkowska, Danuta Leszczyńska - Zmienność zawartości azotu mineralnego w profilu glebowym w warunkach wieloletniego doświadczenia nawozowego.

 21. Bożena Rabikowska, Urszula Piszcz - Oddziaływanie nawożenia obornikiem i azotem na bilans potasu w doświadczeniu wieloletnim.

 22. Beata Rutkowska, Wiesław Szulc, Jan Łabętowicz, Marian Korc - Bilans mikroelementów w różnych systemach nawożenia w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego na glebie lekkiej.

 23. Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Henryk Panak, Jerzy Czapla - Plony jęczmienia jarego i pszenicy jarej w zależności od nawożenia w wieloletnim doświadczeniu polowym.

 24. Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Teresa Wojnowska, Henryk Panak, Jerzy Czapla - Technological quality of sugar beets under influence of fym and potassium fertilization in a permanent field trial.

 25. Tomasz Sosulski, Michał Stępień, Ewa Szara, Stanisław Mercik - Zawartość azotu w glebie oraz bilans tego składnika w doświadczeniach wieloletnich.

 26. Ewa Stanisławska - Glubiak, Jolanta Korzeniowska - Wpływ różnych systemów nawożenia na zawartość węgla organicznego w glebie w doświadczeniu 32-letnim.

 27. Wojciech Stępień, Stanisław Mercik, Ewa Szara - Działanie wieloletniego nawożenia potasem, manganem i wapnowania na plony i skład chemiczny roślin.

 28.  Irena Suwara, Alicja Gawrońska – Kulesza - Wpływ systemów nawożenia na kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby lekkiej.

 29. Ewa Szara, Stanisław Mercik, Tomasz Sosulski - Formy fosforu w doświadczeniach wieloletnich.

 30. Magdalena Szymańska, Jan Łabętowicz, Marian Korc - Ocena czynników nawozowych w kształtowaniu form fosforu w glebie w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego. Część I. Fosfor przyswajalny.

 31. Magdalena Szymańska, Jan Łabętowicz, Marian Korc - Ocena czynników nawozowych w kształtowaniu form fosforu w glebie w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego. Część II. Mineralne formy fosforu oznaczone metodą Changa – Jacksona.

 32. Toni Tomov, Stephan Gorbanov, Svetla Kostadinova - Effect of N-fertilizing on crop productivity and N-balance in 40 yearly long-term fertilization trials.

 II. WARTOŚĆ NAUKOWA I APLIKACYJNA KRÓTKOTRWAŁYCH DOŚWIADCZEŃ NAWOZOWYCH  

 1. Jacek Antonkiewicz - Wpływ osadów ściekowych i popiołów paleniskowych oraz ich mieszanin na plonowanie i zawartość azotu w mieszance traw roślin motylkowych.

 2. Grażyna Anna Ciepiela, Kazimierz Jankowski, Roman Kolczarek, Bożena Kisielińska - Możliwość wykorzystania rekultera do nawożenia użytków zielonych.

 3. Tadeusz Filipek - Wartość naukowa i aplikacyjna krótkotrwałych polowych doświadczeń nawozowych.

 4. Barbara Filipek - Mazur, Beata Grygierzec, Krzysztof Gondek - Plonowanie i zawartość mikroelementów w runi łąki górskiej.

 5. Krystyna Filipiak - Jednoroczne i krótkotrwałe doświadczenia nawozowe.

 6. Krzysztof Gondek, Barbara Filipek - Mazur - Oddziaływanie nawożenia mineralnego, obornika i osadu garbarskiego na zawartość różnych form miedzi w glebie.

 7. Robert Idziak - Reakcja jęczmienia jarego i owsa oraz ich mieszanek na nawożenie azotem.

 8.  Robert Janža, Anton Tajnšek, Barbara Čeh - Brežnik, Igor Šantavec - Nitrogen uptake by maize and nitrogen balance in a three-year-field-crop-rotation with regard to organic fertilisation, mineral nitrogen and location.

 9. Dariusz Jaskulski - Efektywność produkcyjna i ekonomiczna dolistnego stosowania nawozów sonata w uprawie niektórych warzyw polowych.

 10. Joanna Jodełka, Kazimierz Jankowski, Mirosława Marzena Nowak - Wykorzystanie różnych form nawozów azotowych do odnawiania zdegradowanego zbiorowiska łąkowego.

 11. Marek Kołodziejczyk, Aleksander Szmigiel - Zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka jadalnego w zależności od kompleksu glebowego, odmiany oraz nawożenia

 12.  Marek Kołodziejczyk, Aleksander Szmigiel, Zygmunt Sobol, Dariusz Baran - Wpływ zróżnicowanego nawożenia na właściwości gleby lekkiej i ciężkiej.

 13. Vlado Kovacevic, Dragutin Petošić - Phosphorus and potassium supplies as limiting factors of soil fertility in the Sava valley area.

 14.  Wojciech Kozera, Bożena Barczak - Badania nad wpływem współdziałania mikroelementów na skład frakcyjny białka bulw ziemniaka.

 15. Anna Lorenc - Kozik, Elżbieta Pisulewska - Plon i zawartość białka w zróżnicowanych morfologicznie odmianach soi w zależności od nawożenia azotem i mikroelementami.

 16. Alina Maciejewska, Jolanta Kwiatkowska - Wpływ materii organicznej z różnych źródeł na plon oraz zawartość i rozmieszczenie makroelementów w życie (secale cereale L.).

 17.  Edward Majcherczak, Wojciech Kozera, Bożena Barczak - Wpływ wzrastającego nawożenia azotem na jakość białka ziarna jęczmienia ozimego.

 18. Irena Małecka, Andrzej Blecharczyk - Efektywność nawożenia azotem w różnych systemach uprawy roli.

 19. Władysław Mazurczyk, Anna Wierzbicka, Justyna Wroniak - Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez odmiany wczesne ziemniaka.

 20.    Stefan Pietkiewicz, Wyszyński Zdzisław, Tadeusz Łoboda - Współczynnik wykorzystania wody buraka cukrowego na tle wybranych czynników agrotechnicznych.

 21. Krystyna Rykaczewska - Wpływ różnych form i dawek nawozów azotowych na rozwój roślin i plon, wskaźnik zieloności liści (SPAD) oraz wydajność fotosyntetyczną dwóch średnio wczesnych odmian ziemniaka. Część I. Rozwój roślin i plon.

 22. Krystyna Rykaczewska - Wpływ różnych form i dawek nawozów azotowych na rozwój roślin i plon, wskaźnik zieloności liści (SPAD) oraz wydajność fotosyntetyczną dwóch średnio wczesnych odmian ziemniaka. Część II. Wskaźnik SPAD.

 23.  Ewa Spychaj - Fabisiak, Otto Ložek, Tomasz Knapowski, Maria Ralcewicz - Ocena oddziaływania terminu siewu i nawożenia azotem na wysokość plonu i zawartość białka ogólnego w ziarnie pszenżyta.

 24. Ewa Spychaj - Fabisiak, Maria Ralcewicz, Tomasz Knapowski, Zdzisław Klupczyński - Wpływ terminu siewu i zróżnicowanego nawożenia azotem na wysokość plonu i skład aminokwasowy białka ziarna jęczmienia jarego.

 25. Wiesław Szafrański, Bogdan Kulig - Plonowanie pszenicy jarej uprawianej po międzyplonie w zależności od nawożenia azotem.

 26. Aleksander Szmigiel, Andrzej Oleksy - Wpływ nawożenia azotem na plonowanie nagoziarnistej i oplewionej odmiany jęczmienia jarego.

 27. Cezary Trawczyński - Wykorzystanie potasu przez ziemniak w warunkach zróżnicowanego nawożenia.

 28.  Roman Wacławowicz, Lesław Zimny, Dariusz Malak - Dynamika zmian właściwości chemicznych gleby średniej pod wpływem różnych systemów nawożenia buraka cukrowego.

 29.  Józefa Wiater, Stanisław Chwil - Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość mineralnych form azotu w glebie średniej.

 30. Wiesław Wojciechowski, Roman Wacławowicz - Efektywność nawożenia azotem pszenicy jarej w warunkach zróżnicowanego nawożenia organicznego.

 31. Czesław Wołoszyk, Edward Krzywy, Anna Iżewska - Ocena wartości nawozowej kompostów sporządzonych z komunalnego osadu ściekowego w trzyletnim zmianowaniu roślin.

 32. Wójcik Paweł - Wpływ nawożenia borem na plonowanie jabłoni odmiany „Jonagold”.

 33.  Zdzisław Wyszyński, Adam Fiedorowicz - Zmienność plonowania żyta ozimego na plantacjach produkcyjnych.

 34.  Lesław Zimny, Dariusz Malak, Roman Wacławowicz - Reakcja buraka cukrowego na różne systemy nawożenia.

 35. Lesław Zimny, Roman Wacławowicz, Dariusz Malak - Zmiany wybranych właściwości fizycznych gleby jako skutki zróżnicowanego nawożenia organicznego i mineralnego azotowego.

  III. BADANIA PROWADZONE METODĄ OBSERWACJI NAUKOWYCH

 1. Leszek Błaszczyk, Mariusz Fotyma - Zastosowanie metody obserwacji naukowych do badania przyczyn zmienności plonów pszenicy w obrębie pola płodozmiennego.  

 2. Janusz Gołaszewski - Badania prowadzone metodą obserwacji naukowych – zmienność przestrzenna


FRAGMENTA AGRONOMICA 2004 (22) Nr 4 (84)


SPIS TREŚCI
1. Prof. dr hab. Witold Niewiadomski - odszedł Honorowy Przewodniczący PTA
2. Prof. Dr hab. Włodzimierz Songin - wspomnienie
3. Bieńkowski J., Jankowiak J., Hołodyńska I. - Efektywność gospodarowania azotem i fosforem w różnych typach gospodarstw rolniczych na podstawie analizy bilansu składników
4. Skrzyczyńska J., Skrajna T.- Zbiorowiska polne Wysoczyzny Kałuszyńskiej, cz. I Rośliny zbożowe
5. Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Stępnik K., Dąbkowska T., Łabza T. - Różnorodność zbiorowisk chwastów w uprawach zbóż w Beskidach
6. Kruczek A. - Skuteczność dwóch sposobów nawożenia kukurydzy nawozami azotowymi i nawozem wieloskładnikowym w zależności od poziomu nawożenia azotowego
7. Budzyński W., Szulc J., Dubis B. - Plonowanie żyta mieszańcowego i populacyjnego w warunkach zróżnicowanej gęstości łanu i ochrony przed chorobami
8. Twardowski T. - Żywność genetycznie zmodyfikowana, zagrożenia czy szanse, artykuł dyskusyjny
9. Z życia PTA i ESA


FRAGMENTA AGRONOMICA 2004(21) Nr 3 (83)


SPIS TREŚCI
1. Kotecki A. Prof. Dr hab. Zygmunt Hryncewicz - wspomnienie
2. Adamiak,E., Stępień, A. - Wpływ przedsiewnej uprawy roli na zachwaszczenie i plonowanie pszenicy ozimej
3. Czyż,E.A. - Wpływ systemów uprawy roli na uwilgotnienie i zagęszczenie gleby ciężkiej oraz plonowanie kukurydzy
4. Frant,M., Bujak,K. - Wpływ uproszczeń w uprawie roili i poziomu nawożenia mineralnego na zachwaszczenie pszenicy ozimej
5. Idkowiak,M., Kordas, L. - Zmiany właściwości chemicznych i biologicznych gleby w wyniku stosowania uproszczeń w uprawie roli i zróżnicowanego nawożenia azotem
6. Jaskulski,D., Jaskulska ,I.- Wpływ nawożenia słomą międzyplonów ścierniskowych i zróżnicowanej uprawy roli na efekt energetyczny uprawy jęczmienia jarego
7. Jędruszczak,M., Antoszek,R.A.- Plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w krótkotrwałej kulturze w zależności od sposobu uprawy roli i poziomu odchwaszczania łanu
8. Kilkocka,H. - Wpływ nawożenia siarką na plon i skład chemiczny ziarna pszenżyta jarego oraz właściwości gleby
9. Kilkocka,H. - Nawożenie ziemniaka siarką
10. Kotwica,K. - Skutki różnego zagospodarowania słomy pszennej w trakcie uprawy pożniwnej pod jęczmień jary w warunkach monokultury zbożowej
11. Majchrzak,L., Skrzypczak,G., Piechota,T. - Wpływ uproszczeń uprawy roli pod kukurydzę na właściwości fizyczne gleby
12. Szwejkowska,B.- Wpływ sposobu uprawy na plonowanie grochu siewnego
13. Tendziagolska,E., Parylak,D. - Zmiany wybranych właściwości fizycznych i biologicznych gleby wywołane zróżnicowaną uprawą roli w monokulturze pszenżyta ozimego
14. Tendziagolska,E. - Wpływ wybranych rozwiązań agrotechnicznych w uprawie pszenżyta ozimego na ważniejsze chemiczne właściwości gleby
15. Wojciechowski,W., Wacławowicz,R., Sowiński,J. - Wpływ zróżnicowanych systemów uprawy pszenicy ozimej na wybrane wskaźniki struktury gleby


FRAGMENTA AGRONOMICA 2004(20) Nr 2(82)

SPIS TREŚCI
1. Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., Przyborowski J. - Plon biomasy wierzby krzewiastej pozyskiwanych z gruntów rolniczych w cyklach jednorocznych
2. Jastrzębska M., Kostrzewska M.K., Wanic M. - Zagospodarowanie gruntów ornych a jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w województwie warmińsko-mazurskim
3. Kostrzewska M.K., Jastrzębska M., Wanic M. - Analiza warunków przyrodniczych i zagospodarowania ziemi w województwie warmińsko-mazurskim za pomocą różnych metod klasyfikacji
4. Wrzesińska E., Dzienia S., Wereszczaka J. - Wpływ systemów uprawy roli na ilość i rozmieszczenie nasion chwastów w glebie
5. Dzienia S., Boligłowa E.- Plonowanie ziemniaka w zależności od gleby, uprawy roli i nawożenia organicznego
6. Marks M., Kurowski T..P., Orzech K., Kurowska A.- Stan sanitarny łanu i plonowanie bobiku w zależności od sposobów uprawy roli
7. Starczewski J., Wielogórska G. - Stan obecny i możliwości produkcji zbóż w wybranych gospodarstwach Środkowo- Wschodniej Polski
8. Kraska P., Pałys E. - Wplyw zróżnicowanej agrotechniki na niektóre cechy jakościowe ziemniaka uprawianego na glebie lekkiej
9. Małecka I., Blecharczyk A., Pudełko J. - Reakcja jęczmienia jarego i grochu na uproszczenia w uprawie roli
10. Podstawka-Chmielewska E., Pałys E., Kurus J. - Wpływ zróżnicowanej uprawy roli na plonowanie roślin w drugiej rotacji zmianowania
11. Blecharczyk A., Małecka I., Sawińska Z. - Reakcja pszenicy ozimej na wieloletnie stosowanie siewu bezpośredniego
12. Fotyma M. - Z życia ESA i PTA
13. Komunikat - Konferencja ogólnopolska . " Produkcja roślinna na przełomie XX i XXI wieku w kontekście rozwoju współczesnych systemów rolniczych "


(C) 2004 All rights reserved