POLSKIE TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE

Strona główna | O nas | Statut | Zarząd i Odziały | Deklaracja członkowska | Fragmenta Agronomica 

 

Działalność Polskiego Towarzystwa Agronomicznego w Polsce

 

Polskie Towarzystwo Agronomiczne  (PTA) powstało 21 lat temu, obecnie zrzesza ponad 700 członków.  Organizatorem i pierwszym wieloletnim prezesem (20 lat) był prof. Leszek Malicki, obecnie prezesem jest prof. Mariusz Fotyma (wybrany w 2004 r.). Działalność Towarzystwa koncentruje się na następujących celach:

  • działania na rzecz rozwoju oraz postępu naukowego i technicznego w produkcji roślinnej

  • upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń w zakresie produkcji roślinnej i ochrony środowiska.

Towarzystwo swoje cele i zadania realizuje w oparciu o uczelnie rolnicze, instytuty naukowe, a także pracowników ośrodków doradztwa rolniczego i rolników przede wszystkim poprzez zebrania naukowe w oddziałach. W ciągu każdego roku na tych seminariach przedstawianych jest około 100 referatów dla około 3000 słuchaczy. Pomimo tego iż jednym z celów działalności członków  jest  prowadzenie badań naukowych Towarzystwo rzadko  inicjuje i koordynuje takie prace.  Ważna częścią działalności jest organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji oraz seminariów naukowych dotyczących istnego zagadnienia lub programom nauczania przedmiotów rolniczych. Członkowie Towarzystwa proszeni są o przedstawienie swoich opinie instytucjom państwowym  dotyczących ważnych problemów gospodarki kraju, rolnictwa, nauki czy szkolnictwa rolniczego. Ponadto PTA uczestniczy w wykonywaniu ekspertyz naukowych dla przedsiębiorstw rolniczych lub zakładów pracujących na rzecz rolnictwa.  Dużą wagę Towarzystwo przywiązuje do kształcenia młodej kadry naukowej czemu służą miedzy innymi zebrania i seminaria naukowe. Członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczą w organizacji Olimpiady wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  Od 1993 r. Towarzystwo organizuje konkursy na najlepszą pracę magisterską i koło naukowe.

Towarzystwo wydaje kwartalnik naukowy „Fragmenta Agronomica” w którym publikowane są prace naukowe, zamieszczane aktualne wiadomości z działalności PTA jak również opinie i polemiki dotyczące szeroko pojętej agronomi. Od 1990 roku wydawane  jest także „Bibliotheca Fragmenta Agronomica” w których zamieszczane są materiały konferencji naukowych organizowanych przez Towarzystwo. Od roku 2001 przedstawiane są na łamach kwartalnika informacje o awansach i szczególnych wyróżnieniach uzyskanych przez członków Towarzystwa. Dzięki współpracy z European Society for Agronomy (ESA) biuletyn jest wysyłany do 13 krajów Europy. Znajduje się też w wykazie czasopism indeksowanych w bazie PSJC (Polish Scientific Journal Contents – Biological and Agricultural Sciences).

W 1992 roku Towarzystwo wydało „Słownik agro-bio-techniczny”  zawierający około 6 tys. haseł z zakresu produkcji roślinnej przedstawionych w postaci krótkich definicji przetłumaczonych na 5 języków (angielski, czeski, francuski, niemiecki i rosyjski).

 Przy PTA afiliowana jest polska sekcja European Society for Agronomy, której przedstawicielem jest prof. M. Fotyma obecny prezydent ESA, który jest także członkiem Komitetu redakcyjnego „European Journal of Agronomy”. W roku 2006 Polska będzie organizatorem następnej konferencji  ESA która odbędzie się w Warszawie.

             Walne Zgromadzenie Delegatów które odbyło się 26.02.2004 r. podjęło uchwałę o zmianie nazwy zmiany nazwy Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Agronomiczne. Upoważniło także Zarząd Główny do wynegocjowania i podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy PTA i ESA.

 

(C) 2004 All rights reserved