European Society for Agronomy
Aplikacja członkowska: Pobierz Formularz | htm | doc |

Wypełniony formularz należy wysłać na adres:
Doc. dr hab. Alicja Pecio
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy

lub e-mail: alap@iung.pulawy.pl

 
Wielkość składki ESA za lata 2005-2006 wynosi 140 zł 
Wpłaty należy dokonać na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO NAWOZOWE, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8
Bank Millenium, Nr 41116022020000000037347006
 z dopiskiem "składka ESA 2005-2006"
.