POLSKIE TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE

Strona główna | O nas | Statut | Zarząd i Oddziały | Deklaracja członkowska | Fragmenta Agronomica 

 
 
 
D E K L A R A C J A
Do
Polskiego Towarzystwa Agronomicznego
 
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Agronomicznego
 
......................................., dnia   - .......... - ........ - 2004
                                   podpis

             ANKIETA
Nazwisko i imię ---------------------------------------------------------------------------------------
Data urodzenia-----------------------------------------------------------------------------------------
Stopień naukowy i specjalność ----------------------------------------------------------------------
Miejsce pracy i stanowisko---------------------------------------------------------------------------
Adres zamieszkania -----------------------------------------------------------------------------------

 Uwaga: wypełnić w 2 egzemplarzach
 
POBIERZ DEKLARACJĘ  (Microsoft Word)

Składki:
1. Dla "zarobkujących" członków PTA  ustala się obowiązkową wysokość składki w kwocie 40 zł (do Zarządu Głównego wpływa 30 zł, reszta do wykorzystania w Oddziałach)
2. Nie ustala się obowiązkowej składki dla "nie zarobkujących" członków PTA (emeryci i studenci lub doktoranci), ale składkę taką w dowolnej wysokości nie przekraczającej jednak składki obowiązującej ma prawo ustalić Oddział
3.Za każdego członka PTA, który będzie otrzymywał Fragmenta Agronomica, Oddział odprowadza na konto Zarządu Głównego kwotę 30 zł 
 
(C) 2004 All rights reserved